Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
441 postów 3334 komentarze

att

Andrzej Tokarski - się zobaczy

The Dead Game p.32 - POBÓR II !!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

ciąg dalszy o akcji mobilizacyjnej

The Dead Game - POBÓR II

 

...część pierwsza stanowiła moją refleksję o różnych czynnościach mobilizacyjnych realizowanych od 15 czerwca br na terenie Polski, ale Szanowny Kmieć podrzucił mi link, który stanowi dopełnienie opisu zjawiska w skali Europy – i jest na tyle bogaty w fakty, by nie tracić czasu na własne dywagacje – zamiast tego przytaczam po prostu w całości. Link na końcu.

 

Tekst:

 

Tajemnicze mobilizacje wojskowe stały się

częstym elementem wielu państw

Europy Środkowej i Południowej.

 

Mobilizacje wojskowe stały się częstym elementem wielu państw Europy Środkowej i Południowej. Dotyczą dokładnie państw, które znajdują się w planie budowy projektu tzw. ”Trój-morza”. Mobilizacje rezerwistów są częste i obejmują duży przedział wiekowy mobilizowanych.

Mobilizacje są uciążliwe, ponieważ odbywają się w trybie natychmiastowości, czyli osobistym przybyciem do jednostek w ciągu krótkim czasie. Powoływani do wojska obywatele - z tego powodu - skarżą się na kłopoty w pracy, lub kłopoty w prowadzeniu biznesów.

Dokładna analiza oficjalnych dokumentów pokazuje jednak, że mobilizacje wojskowe nie są żadną akcją NATO. To inicjatywa lokalna kilku państw z regionu tzw. ”Trój-morza” i nie jest wpisana w plany NATO.

Dlaczego kilka europejskich państw, które są przecież luźno powiązane poprzez UE, nie będących w specjalnie przyjaznych stosunkach i różniących się od siebie światopoglądowo – tak ochoczo zjednoczyły się potajemnie przed własnymi obywatelami i w wielkim sekrecie przed nimi dokładnie zaplanowały i skoordynowały identyczne działania wojskowe?

Warto wspomnieć, że te wszystkie państwa nie wydały żadnych oficjalnych oświadczeń w związku z tymi akcjami wojskowymi. Obywatele do tej pory nie uzyskali odpowiedzi, dlaczego są gwałtownie wyrywani z własnych domostw.

Ośrodki monitoringu bezpieczeństwa europejskiego (te państwowe, jak i te poza-rządowe) - nie komentują zaistniałych mobilizacji; a często wyrażają zdumienie z tego faktu.

Otóż obecnie nic nie wskazuje, aby poziom bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej uległ zmianie; wręcz przeciwnie: jest stabilny!

Agendy monitoringu wojskowego nie alarmują o żadnych znaczących ruchach wojsk Rosji wzdłuż flanki wschodniej. Nic też ‘ciekawego’ nie wydarzyło się na Ukrainie.

Nawet jeśli jest łatwiej zrozumieć ćwiczebne mobilizacje w Polsce (z uwagi na bliskość sąsiadującej Rosji) - to w ogóle ciężko zrozumieć takie ostre mobilizacje w Rumunii, Chorwacji, Czechach….

Eksperci dali jasno sygnał: ”że coś nie gra” !

Znamienne jest, że biuro prasowe wojsk Stanów Zjednoczonych, stacjonujących w Polsce w ogóle nie odniosło się to opisanych faktów.

Sztab Główny NATO również milczy.

To co się dzieje?

 1. Otóż wydarzyła się w prasie pewna ”omyłkowa”(?) wypowiedź jednego z generałów wojsk lądowych Chorwacji

 2. W tym czasie ukazały się w portalu WikiLeaks nowe dokumenty, które wyciekły z obrad Bilderberg oraz kilku masońskich Lóż

 3. Opublikowano też treści prywatnej korespondencji i stenogramy rozmów telefonicznych odkodowanych z komunikatorów Internetowych prowadzonych przez środowiska żydowskie, pomiędzy sobą oraz z politykami z Europy Środkowej

 4. Są też niezbite dowody, że w europejskie mobilizacje wojskowe jest zaangażowany Mossad, a sztaby wojskowe kilku europejskich państw współpracują potajemnie z agendą Izraela

Wszystko to jest dziwną mieszanką, ale po analizie ujawnionych faktów przez byłych specjalistów wojskowych, wychodzi całkowicie klarowny i przejrzysty obraz….

Obraz, który tłumaczy liczne i tajemnicze mobilizacje wojskowe w Europie Środkowej!

W Internecie krąży pewien raport autorstwa eksperckiego think-tank'u z Kanady, który dodatkowo łączy wspomniane fakty z inną aktywnością w Europie Wschodniej oraz Europie Zachodniej. Otóż widoczny jest wzrost nakładów finansowych w remont europejskich autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz mostów.

Chodzi głównie o zwiększenie przepustowości.

Rozbudowują się także stacje kolejowe i cywilne porty lotnicze.

Z dokumentów, które ujawnia wywiad kanadyjski wynika, że jest to częścią dużego planu szybkiej relokacji (czytaj: wywózki z miejsca zamieszkania do innych miejsc) rdzennej europejskiej ludności cywilnej wraz uchodźcami przybyłymi do Europy z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Najistotniejszy jednak jest fakt, iż przepustowość drogowa powiększa się w oba kierunki Wschód – Zachód. Któż ucieka przed rosyjskim frontem w kierunku wschodnim?

I wcale nie chodzi tu o zwiększenie możliwości dla wojsk sojuszniczych, realizujących swoje zobowiązania art. 5 NATO względem Polski.

Ogólny plan relokacji i wymieszania ludności europejskiej z uchodźcami pochodzenia nie-europejskiego jest znany również agendom akredytowanym przy ONZ. Protokoły instruktażowe ”wielkiej relokacji” czy ”Agendy 2030” nie noszą wcale klauzul tajności i są dostępne w oficjalnym obiegu. Każdy ma do nich dostęp, jeśli tylko poszuka (w jęz. angielskim).

Znany też powszechnie jest fakt, że usilnie o realizację tego planu ”wielkiej relokacji” zabiegają środowiska żydowskie, chociażby w osobach znanych złoczyńców: Georg’a Soros’a, Rockefeller’ów, korporacji bankowych J.P. Morgan, Golden Sachs, etc. Swoją cegiełkę dorzuca też w oficjalnych wypowiedziach państwo Izrael.

Cóż takiego zdradził chorwacki generał?

Zanegował - w piśmie do Sztabu Generalnego - możliwość użycia wojska chorwackiego do pacyfikacji własnej ludności. Wyraził ostry sprzeciw działaniom wojska przeciwko ludności cywilnej, zwłaszcza w obliczu niedawnych wojen niepodległościowych w regionie.

Chorwacki MON odpowiedział zdecydowanie: generał został zawieszony w czynnościach.

Ale właśnie wtedy dziennikarze przejęli inicjatywę i opublikowali teksty, z których jasno wynika, że mobilizacje rezerwistów mają na celu zwabienie mężczyzn w wieku poborowym do koszar, aby zneutralizować ich potencjalny opór i bunt przeciw relokacjom etnicznym i pacyfikacjom ludności cywilnej!

W sieci pojawiły się natychmiast tajne dokumenty, które potwierdzały te szokujące hipotezy!

Dodatkowo portal WikiLeaks opublikował stenogramy z rozmów izraelskich agentów wywiadu z politykami państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Treści tych rozmów świadczyły, iż głównym powodem gwałtownych mobilizacji mężczyzn w wieku poborowym jest: skoszarowanie, oszukanie i pozbawienie ich możliwości ochrony swoich bliskich oraz pozbawienia ochrony ludności lokalnej.

Do rzeczy:

Obraz rysuje się następująco:

 • ONZ lub inne (bliżej nieokreślone czynniki) zadecydują o ustanowieniu nowego ładu w Europie.

 • Zostanie natychmiast wdrożony plan ”wielkiej relokacji”, polegający na błyskawicznej wywózce rdzennych ludności oraz zastąpieniem jej ludnością napływową (obcą).

 • Aby zniwelować groźby buntów rdzennej ludności: należy zneutralizować jej zdolności sprzeciwu. W tym celu plany przewidują powszechną mobilizację osób zdolnych do wojny (mężczyzn w wieku poborowym).

 • Wszyscy zdolni do walki zostaną odizolowani od swoich bliskich, aby nie przeszkadzali w relokacji ludności cywilnej. Kobiety i nieletni oraz starcy mieliby zostać przewiezieni w nowe, odległe miejsca pobytowe.

 • Skoszarowani mężczyźni zostaliby pozbawieni kontaktu z bliskimi i nie mogliby im fizycznie pomóc czy ratować swoich dobytków. Ich domostwa miałaby zająć ludność napływowa (z innych regionów Europy lub uchodźcy z Afryki i Bliskiego Wschodu).

 • Zmobilizowanym mężczyznom wydane zostaną tylko mundury. Broń nie zostanie im wydana! Jako wojskowi będą objęci zaostrzonym prawem wojennym. (Identyczna sytuacja była w stanie wojennym w Polsce w roku 1982; część opozycjonistów z NSZZ Solidarność została internowana, ale część opozycjonistów zmobilizowano jako rezerwistów; wydano im mundury, ale nie wydano im broni. W identyczny sposób zostali zneutralizowani i pozbawieni kontaktu ze swoimi bliskimi).

 • W taki sposób czynniki kierujące tą operacją ”wielkiej relokacji” chcą wyeliminować przewidywany ostry opór społeczny i krwawe bunty ludności lokalnych. Chcą wyeliminować groźbę powstania Ruchu Oporu, zanim jeszcze narody zrozumieją i dojrzą zastawiane na nie pułapki.

Koszary to pułapki zastawione na mężczyzn zdolnych do walki i buntów zbrojnych.

Mobilizacje rezerwistów są ćwiczone, aby przyzwyczaić zmęczoną ludność do takich akcji. Niestety, ale każda następna mobilizacja może okazać się tą”prawdziwą”, z której mężczyźni nie zostaną wypuszczeni z koszar. Nie będą mogli wtedy bronić swoich bliskich i swojego dobytku. Obcy zajmą ich domostwa. Skoszarowani mężczyźni nie zostaną powiadomieni o nowych miejscach pobytu ich bliskich; zostaną pozbawieni kontaktu z nimi. Część z nich zostanie przewieziona do obozów koncentracyjnych oraz do obozów pracy. Koszary wojskowe zostaną zamienione w więzienia – a pozostali poborowi i rezerwiści będą wykonywać pracę za głodowe stawki.

Mobilizacje rezerwistów same sprowadzą mężczyzn w pułapkę (czyli do koszar)... bez konieczności ich ścigania i wyłapywania.

Co za genialna idea!

Widać tu wyraźnie ‘żydowską szkołę myślenia’.

SZCZEPIONKI:

Wszyscy zdolni do obrony polskich granic, w czasie mobilizacji zostaną napewno zaszczepieni....

Pretekst dla przymusowych szczepień zawsze się znajdzie! Chociażby na groźbę epidemią groźnego wirusa.

Po kilku miesiącach (może po roku) od zaszczepienia trucizną - kilka milionów zdolnych do walki mężczyzn i kobiet - otruci, będą tylko wrakiem człowieka... bez zdolności bojowych!

Metale ciężkie i wirusy zaordynowane w szczepionkach skutecznie spustoszą ciała oraz zniszczą układy odporonościowe.

To najłatwiejszy sposób pozbycia się potencjalnych sił oraz buntów ludności etnicznej, zamieszkującej dane terytorium - celem jej pacyfikacji, czyniąc przestrzeń dla wroga.

Komu zależy?

Między-morze to tradycyjnie łakomy kąsek dla syjonistów, a nawet dla większości żydostwa.

Państwa znajdujące się w projekcie Między-morza są zasobne i obfite; ogromne złoża naturalne, gęsto zalesione, żyzne... są w stanie wyżywić duże populacje.

Żydzi już od 150 lat łakomie spoglądają w region Europy Środkowej i Wschodniej... i wiele robią, aby przejąć tę część kontynentu dla siebie.

Widać to już dobitnie na Ukrainie!

Żydzi wdarli się w politykę państw regionu i nie myślą oddać zajętych już pozycji. Media syjonistyczne sprawnie odwracają uwagę od istoty spraw, ogłupiając - nic nie domyślającą się – gawiedź!

Przykład Polski jest potwierdzeniem tej tezy.

 • Po polskich salonach politycznych szwenda się jakiś przybłęda żydowski, izraelski sierżant o nazwisku Daniels!

 • Środowiska i gminy żydowskie biorą z polskiego budżetu państwa tyle - ile im się podoba; chociaż bieda Polaków oraz zadłużenie Polski rośnie błyskawicznie!

 • Polskie lotniska cywilne są przejmowane przez izraelskie wojska!

 • Punkty ujęć wody dla dużych miast w Polsce są sprywatyzowane i kupione przez izraelskie biznesy!

 • Główne sieci energetyczne są ”ochraniane” przez izraelskie agencje ochroniarskie!

 • A polskie koszary wojskowe i magazyny amunicji są ochraniane i zarządzane przez agencje ochrony z siedzibą w Tel-Avivie.

SKANDAL!

Kilka lat wstecz Sejm RP uchwalił ustawę o możliwości oddania sprzętu wojskowego Wojska Polskiego w ręce wojsk obcych oraz możliwości używania mundurów polskich przez obce wojska.

To ogólnie znane fakty!

W takiej oto Polsce żyjesz Polaku – ignorancie!

Czy coś robisz, aby się temu sprzeciwić?

Oglądasz tylko głupie ‘telewizje śniadaniowe’ i wątpliwej jakości rozrywkę! Wtedy… kiedy Żydzi szykują się do wyrzucenia ciebie z twojego miejsca!

Polaczku…. Gamoniu!

Wojskowe Komisje Uzupełnień (WKU) oprócz częstych mobilizacji prowadzą też spis samochodów; zwłaszcza tych terenowych i SUV-ów.

Dlaczego?

 1. Ponieważ Żydzi ewakuujący się z Izraela (przed atakiem rakietowym z Iranu) do Polski nie będą mieli czasu ściągnąć swoich samochodów. Żydzi wezmą sobie auta terenowe i SUV-y za darmo... od Polaków - przecież Żydzi są przyzwyczajeni do luksusów.

 2. A ty Polaku jesteś przyzwyczajony aby zapier...alać ciężko za granicą na nowy samochód… który oddasz za darmo Żydowi!

 3. Żydzi ukradną budynki mieszkalne od Polaków… a ty Polaku będziesz mieszkał w lesie, albo w pokoju wieloosobowym z obcymi ludźmi.

Tylko dlatego, że Polaczku jesteś niemy i głuchy…. Nie dostrzegasz znaków!

Ale możesz to jeszcze zmienić!

Obudź się i zacznij przyszykowywać się do walki. Wstąp do Wojsk Obrony Terytorialnej, ucz się walki, ucz się zasad dominacji internetu, ucz się zarządzać sięcią internetu…!

Ucz się wszystkiego, co przyda ci się, aby przeżyć, przetrwać! Zniszczyć wroga-złodzieja, który chce cię okraść z twojego państwa... z twojej tradycji... twojej historii... twojej tożsamości ... twoich praw!

Pokaż, że wolność dla ciebie jest wartością NADRZĘDNĄ!

Że nigdy nie wyrzekniesz się tej wartości!

Przeczytaj też:

PiS przekazuje izraelskim wojskom polskie lotniska cywilne! http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/pis-przekazuje-izraelskim-wojskom-polskie-lotniska-cywilne

Międzymorze jako łup ustawy 447

http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/miedzymorze-jako-lup-ustawy-447

RODO-FICTION

http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/rodo-fiction

Odesłać żydowskie medale z powrotem do Izraela. http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/odeslac-zydowskie-medale-z-powrotem-do-izraela

 

 

źródło:http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/mobilizacje-wojenne-proba-neutralizacji-zbrojnego-oporu-etnicznych

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • ...
  Myśli Pan, Autorze, że zaświta? Coś się zakolebie w demokratycznych polskich pustych głowach?

  Obawiam się, że nie.
  Główne refleksje, największe obecnie zmartwienia zdemokratyzowanych i suwerennych, wolnych od rozumu Polaków, to te, czy "polski" kościół katolicki czasem nie jest szykanowany, (chociaż polscy katolicy pozwolili sobie odebrać największe święto, bo tak waaadza kazała, ortodoksyjni żydzi w Palestynie przynajmniej walczyli na ulicach z syjonistami w czasie Plandemii, gdy ci ostatni próbowali odebrać możliwość modlenia się w tamtejszych bożnicach), kłótnie na którego polskojęzycznego kryminalistę głosować w "wyborach", bo przecież demokracja to "wartość" większa niż Ojczyzna.

  Gdy nadejdzie bolesne przebudzenie w zorganizowanych przez żydów POLSKICH obozach koncentracyjnych, gettach dla Polaków, to będą Polacy baaaardzo zdziwieni.
  Będą tak cholernie zdziwieni, co to się "stanęło"? Jak? Dlaczego?
  I jeszcze bezczelnie powiedzą: "Przecież nikt nas nie ostrzegał. My nie wiedzieliśmy".

  5*
 • @Kmieć 09:11:01
  ... nie wierzę w przebudzenie - i to czyni selekcję u bram której stoimy - mniej niesprawiedliwą
 • Można się tylko zastanowić
  Gdzie będzie przebiegała granica z Niemcami. Są zbyt silnie by nie zadbali o swoje interesy. Ostatnia blokada kopalni, jest pewnie jednym z elementów tej rozgrywki. Poza tym jeśli taki ma być scenariusz, to ogrom przedsięwzięcia jest olbrzymi i takież problemy z ludźmi poddanymi tym przemianom. Z tego powodu cała relokacja z pewnością nie będzie dotyczyć wszystkich.
 • No ok, a to nie
  WOT odbywał ćwiczenia w Izraelu?

  Z czego? A z obrony przed zewnętrznym agresorem, zapewne. Bo to właśnie jest w zadaniach WOT, prawda?

  Chyba nie z pacyfikowania tłuszczy?
 • @hens 02:59:16
  Żydy uczą nas wojaczki.. świat się kończy.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031